Revija

Letnik 2, številka 1

Januar 2020

 • Izogibanje zapletov po laparoskopski resekciji jeter (Ivanecz A, Plahuta I, Magdalenić T, Jagrič T, Krebs B)

 • Zapleti kirurgije želodca. 27 let izkušenj ene ustanove (Jagrič T)

 • Čas holecistektomije po endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji s papilotomijo (Grosek J, Petrič M, Plevel D, Tomažič A)

 • Funkcionalni rezultati po TaTME zaradi raka danke (Košir JA, Grosek J, Tomažič A, Norčič G)

 • Ventrikularna lavaža zaradi hematocefalusa pri otroku – prikaz primera in operativne tehnike (Spazzapan P, Bošnjak R, Velnar T)

 • Ali lahko prsni vsadki rešijo življenje? (Kmetec U, Omejc M)

 • Zgodnja prepoznava dehiscence anastomoze in septičnih zapletov pri bolnikih po kolorektalnih resekcijah (Janež J)

Letnik 1, številka 2
Oktober 2019

 • Vloga minimalno invazivne pankreatične kirurgije (Zavrtanik H, Tomažič A)

 • Karpektomija proksimalne vrste: primerjava pred- in postoperativnega statusa zapestja (Semprimožnik K)

 • Laparoskopske apendektomije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Neudauer U, Štor Z)

 • Zdravljenje akutnega divertikulitisa na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v petletnem obdobju – retrospektivna kohortna raziskava (Krebs B, Šumah H)

 • Laparoskopsko-endoskopsko kooperativna kirurgija pri neampularnem duodenalnem nevroendokrinem tumorju po nepopolni endoskopski odstranitvi (Jagrič T)

 • Kritje kožne vrzeli pete z mehkimi tkivi pri pediatričnem pacientu (Matelič A, Semprimožnik K)

 • Laparoskopska vstavitev medeničnega tkivnega razširjevalca za preventivo radiacijskega enteritisa pred obsevanjem zasevka alveolarnega rabdomiosarkoma zgornje čeljustnice v križnici: predstavitev primera (Omejc A, Vegan L, Omejc M)

 • Prikaz limfatičnega odtoka pri raku debelega črevesa in danke z indocianin-zeleno fluorescenco (Grosek J)

Letnik 1, suplement 1
Maj 2019

Zbornik  povzetkov

14. kongres endoskopske kirurgije Slovenije

 

 

 

 

Letnik 1, številka 1
Januar 2019

 • Pomembnost predoperativne tetovaže pred laparoskopsko operacijo (Štor Z)

 • Vpliv prilagoditve kirurške tehnike na obširnost limfadenektomije pri laparoskopskih operacijah bolnikov z rakom želodca. Prikaz izkušenj terciarnega centra (Jagrič T)

 • Kirurška tehnika vstavitve katetra za peritonealno dializo v Univerzitetnem kliničnem Centru Ljubljana (Janež J)

 • Akutni kalkulozni holecistitis z zapleti pri osemdesetletnikih: ali je laparoskopska holecistektomija metoda izbire? (Petrič M, Badovinac D, Pintar T, Tomažič A)

 • Kirurško zdravljenje ulceroznega kolitisa – kratek pregled literature in pregled izkušenj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (Badovinac D, Grosek J, Tomažič A)

 • Ali je laparoskopska resekcija hepatocelularnega karcinoma izvedljiva? (Djokić M, Alič M, Petrič M, Stanisavljević D, Trotovšek B)