Revija

Letnik 3, številka 1

Januar 2021

 • Vpliv COVID-19 na program kirurških specializacij v UKC Ljubljana (Čebron Ž, Tomažič A)

 • Pomen premostitvenih samorazteznih opornic pri resektabilnemu stenozantnemu raku debelega črevesa in danke (Krebs B, Jagrič T)

 • Laparoskopska nefrektomija pri presaditvi ledvice živega dajalca (Taskovska M, Hawlina S)

 • Zdravljenje odprtega abdomna po travma laparotomiji s sistemom ABRA in terapijo negativnega pritiska: prikaz primera in prelet literature (Košir JA, Grosek J, Tomažič A)

 • Samostojna anastomoza duodenoilealnega obvoda z vzdolžno gastrektomijo – opis novega bariatričnega posega in naših izkušenj (Rožej B, Kunst G, Mynt JK, Breznikar B)

 • Endoskopska submukozna disekcija pri zdravljenju zgodnjega raka želodca: predstavitev primera (Zaplotnik M, Stefanović S, Plut S, Gavrić A)

 • Redek primer mešanega epitelijskega in stromalnega tumorja ledvice zdravljen z  robotsko delno nefrektomijo (Lovšin K, Hawlina S)

 • Laparoskopska gastrektomija z uporabo sistema LivsMed (Jagrič T)

 • Minimalno invazivna neendoskopska evakuacija intracerebralnega hematoma: ilustrativen prikaz kirurške metode (Velnar T)

 • Sindrom ileocekalne zaklopke in pomanjkanje vitamina B12 po desni hemikolektomiji (Janež J)

Letnik 2, številka 2

Oktober 2020

 • Fiksiranje mrežice pri TAPP (Gorjanc J)

 • Lepilne tehnike mrežice in fiksacija peritoneja pri laparoskopski popravi ingvinalne kile (Koprivica R, Perišić S, Kuhar Makoter M)

 • Standardizacija in varnost v bariatrični kirurgiji – preventiva odpovedi jeter (Pintar T)

 • Kirurško zdravljenja spontanih intracerebralnih hematomov: pregled literature in predstavitev rezultatov (Vugdelija IS, Bošnjak R, Velnar T)

 • Mikrokirurška replantacija poškodbene popolne avulzije skalpa: prvi predstavljen primer v Sloveniji (Emeršič L, Hlačer M)

 • “Single-incision” laparoskopska resekcija intraduktalne papilarne neoplazme žolčevoda povezane z invazivnim karcinomom (Horvat G, Đokić R, Đokić M)

 • MRI jeter, histološka in klinična slika donošenega novorojenčka z GALD, zdravljenega z ekstrakorporalno membransko oksigenacijo, plazmaferezo in jetrno transplantacijo (Herga P, Mlakar G, Urlep Žužej D, Brecelj J, Fister P, Ponikvar R, Ranković B, Plut D, Bonanomi E, D’Antiga L, Grosek Š)

 • Laparoskopsko asistirana odstranitev tujka cekuma (Goenter A, Sever P)

 • Desna hemikolektomija opravljena na robotskem sistemu Da Vinci Xi  (Grosek J)

Letnik 2, številka 1

Januar 2020

 • Izogibanje zapletov po laparoskopski resekciji jeter (Ivanecz A, Plahuta I, Magdalenić T, Jagrič T, Krebs B)

 • Zapleti kirurgije želodca. 27 let izkušenj ene ustanove (Jagrič T)

 • Čas holecistektomije po endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji s papilotomijo (Grosek J, Petrič M, Plevel D, Tomažič A)

 • Funkcionalni rezultati po TaTME zaradi raka danke (Košir JA, Grosek J, Tomažič A, Norčič G)

 • Ventrikularna lavaža zaradi hematocefalusa pri otroku – prikaz primera in operativne tehnike (Spazzapan P, Bošnjak R, Velnar T)

 • Ali lahko prsni vsadki rešijo življenje? (Kmetec U, Omejc M)

 • Zgodnja prepoznava dehiscence anastomoze in septičnih zapletov pri bolnikih po kolorektalnih resekcijah (Janež J)

Letnik 1, številka 2
Oktober 2019

 • Vloga minimalno invazivne pankreatične kirurgije (Zavrtanik H, Tomažič A)

 • Karpektomija proksimalne vrste: primerjava pred- in postoperativnega statusa zapestja (Semprimožnik K)

 • Laparoskopske apendektomije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Neudauer U, Štor Z)

 • Zdravljenje akutnega divertikulitisa na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v petletnem obdobju – retrospektivna kohortna raziskava (Krebs B, Šumah H)

 • Laparoskopsko-endoskopsko kooperativna kirurgija pri neampularnem duodenalnem nevroendokrinem tumorju po nepopolni endoskopski odstranitvi (Jagrič T)

 • Kritje kožne vrzeli pete z mehkimi tkivi pri pediatričnem pacientu (Matelič A, Semprimožnik K)

 • Laparoskopska vstavitev medeničnega tkivnega razširjevalca za preventivo radiacijskega enteritisa pred obsevanjem zasevka alveolarnega rabdomiosarkoma zgornje čeljustnice v križnici: predstavitev primera (Omejc A, Vegan L, Omejc M)

 • Prikaz limfatičnega odtoka pri raku debelega črevesa in danke z indocianin-zeleno fluorescenco (Grosek J)

Letnik 1, suplement 1
Maj 2019

Zbornik  povzetkov

14. kongres endoskopske kirurgije Slovenije

 

 

 

 

Letnik 1, številka 1
Januar 2019

 • Pomembnost predoperativne tetovaže pred laparoskopsko operacijo (Štor Z)

 • Vpliv prilagoditve kirurške tehnike na obširnost limfadenektomije pri laparoskopskih operacijah bolnikov z rakom želodca. Prikaz izkušenj terciarnega centra (Jagrič T)

 • Kirurška tehnika vstavitve katetra za peritonealno dializo v Univerzitetnem kliničnem Centru Ljubljana (Janež J)

 • Akutni kalkulozni holecistitis z zapleti pri osemdesetletnikih: ali je laparoskopska holecistektomija metoda izbire? (Petrič M, Badovinac D, Pintar T, Tomažič A)

 • Kirurško zdravljenje ulceroznega kolitisa – kratek pregled literature in pregled izkušenj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (Badovinac D, Grosek J, Tomažič A)

 • Ali je laparoskopska resekcija hepatocelularnega karcinoma izvedljiva? (Djokić M, Alič M, Petrič M, Stanisavljević D, Trotovšek B)