Kirurgija prebavil – dogodek ob 50. letnici Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana!

Spoštovane članice in člani, kolegice in kolegi! Vabim vas na jubilejni simpozij z mednarodno udeležbo – Kirurgija prebavil, ki se bo odvijal ob 50. letnici Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana! Dogodek  bo organiziran 14. in 15. septembra 2023 v Hotelu Slon v Ljubljani. Obravnavane bodo teme…

1. Mariborska delavnica osnovnih laparoskopskih veščin | 28 Sept 2023

1. Mariborska delavnica osnovnih laparoskopskih veščin

15’th congress of the croatian association of digestive surgery

15’th Congress of the Croatian Association of Digestive Surgery

Novice

Želite več vsebine? Pridružite se nam in postanite član

Združenje za endoskopsko kirurgijo Slovenije

V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je razmah laparoskopske kirurgije in ostalih minimalno invazivnih tehnik botroval ustanovitvi Sekcije za endoskopsko kirurgijo v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Dolgoletni predsednik Sekcije je bil prof.dr.Vladislav Pegan. Leta 1991 so organizirali 1. kongres endoskopske kirurgije Slovenije z mednarodno udeležbo. Poleg splošnih in abdominalnih kirurgov so pri delu sekcije sodelovali tudi specialisti ostalih strok, urologi, ginekologi, otorinolaringologi, nevrokirurgi, torakalni kirurgi, ortopedi in travmatologi. Minimalno invazivne tehnike so bile na pohodu na vseh področjih. Poleg kongresov, ki so jih organizirali vsako drugo leto, so v letu 1996 začeli izdajati tudi Endoskopsko revijo, ki je izhajala vse do leta 2012.  Kot pravni naslednik Sekcije za endoskopsko kirurgijo je bilo 9.9.2009 v Ljubljani ustanovljeno Združenje za endoskopsko kirurgijo Slovenije. Ustanovni člani združenja so bili prof.dr.Alojz Pleskovič, prof.dr. Mirko Omejc, prim. Dragan Stanisavljević, doc.dr. Franc Jelenc in doc.dr. Aleš Tomažič. Za predsednika združenja so izvolili prof.dr. Alojza Pleskoviča, ki je vodil združenje do leta 2017. Delovanje Združenja je postopoma večinoma prešlo na ramena abdominalnih in splošnih kirurgov, ostali specialisti pa so bili bolj aktivni v okviru svojih ožjih združenj. Zadnji, 13.kongres je bil organiziran v Mariboru leta 2015, kasneje pa je združenje skoraj prenehalo s svojim delovanjem. V letu 2017 smo abdominalni in splošni kirurgi iz večine slovenskih bolnišnic vseeno prepoznali potrebo po tem, da Združenje ohranimo in nadaljujemo z njegovim delovanjem. Vsi člani združenja smo hkrati tudi člani Evropskega združenja za endoskopsko kirurgijo (EAES). V letošnjem letu smo v okviru združenja že organizirali prvo delavnico namenjeno specializantom, v prihodnjem letu pa načrtujemo organizacijo 14. kongresa. Poleg so v teku aktivnosti za začetek izdajanja nove revije z imenom »Surgery and surgical endoscopy«, v tem pogledu sta najbolj aktivna oba glavna urednika, as.dr. Jan Grosek in as.dr. Tomaž Jagrič.

Iskreno upam, da bomo ob aktivnem sodelovanju mlajših generacij počasi dvignili raven delovanja Združenja vsaj na raven začetnih let, ko je minimalno invazivna kirurgija doživljala največji razmah. Morda lahko sežemo tudi višje. Vljudno vabim vse, da se nam pridružite, kot člani našega združenja, kot aktivni udeleženci dogodkov, ki jih bomo organizirali in kot avtorji prispevkov, ki jih lahko objavite v naši reviji. Ob tem optimistično računamo tudi na podporo pokroviteljev, brez katerih organizacije strokovnih dogodkov in tudi izdajanja revije ni mogoče udejaniti.

Prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med.

Novi kirurški reviji na pot

Že leta 1996 je začela izhajati Endoskopska revija, ki jo je izdajala Sekcija za endoskopsko kirurgijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Revija je brez prekinitev izhajala dvakrat letno do leta 2012, ko je izhajanje zamrlo. Temu so verjetno najbolj botrovali negativni pritiski gmotne narave, pomajkanje navdušencev in tudi slab odziv strokovne javnosti v smislu pripravljanja prispevkov. Revija je namreč v prvi vrsti predvsem odvisna od kakovosti posameznih prispevkov.

Prenesite si revijo