Revija

Letnik 5, številka 2

December 2023

Editorial ( Jagric T, Grosek J)

Case report:

 • Aortic annulus sizing: echocardiographic and computed tomography versus direct surgical sizing. Poredos P
 • »How do I do it«  Totally laparoscopic transhiatal proximal gastrectomy and distal esophagectomy with articulated laparoscopic instruments. Jagric T
 • Case report of complete pancreatic neck transection trauma. Zupancic N
 • Incidental non-traumatic right-sided diaphragmatic hernia during the attempt of laparoscopic cholecystectomy due to symptomatic gallstones – Case report and literature review. Plevel D
 • A rare case of gastric chronic diverticulitis with gastric outlet obstruction. Hladnik G

Review article:

 •  Current status of short-term mechanical circulatory support. Robic B
 • Covering of diabetic foot ulcers with local flaps: a review of the literature. Emersic L

 

Letnik 5, številka 1

Januar 2023

 • Editorial (Potrc S)
 • The impact of the COVID-19 pandemic-driven institutional reorganization on the emergency surgery mortality. Hazabent M
 • Laparoscopic versus robotic-assisted colorectal operations at the General and Teaching Hospital Celje. Cerni I, Stefanovski O
 • Use of progressive preoperative pneumoperitoneum in a patient with a complex incisional hernia: Case report. Marolt U, Sturm M, Einfalt M, Gorjanc J, Genc M, Potrc S
 • Minimally invasive Ivor-Lewis procedure with linear stapled anastomosis for esophagogastric Siewert II carcinoma: Case report. Gacevski G, Jagric T
 • Covering of traumatic defects with dermal substitutes: A review of the literature. Emersic L, Stritar A
 • Degenerative Disc Disease: Morphological Substrate, Pathophysiological Changes and Etiology: A review of the literature. Koncnik R, Velnar T
 • Medical and surgical aspects of weight recurrence after bariatric surgery: A review of the literature. Pintar T

 

 

Letnik 4, številka 2

December 2022

 • Editorial (Krebs B)

 • Evaluation of the Mofixx laparoscope holder in laparoscopic gastrectomy (Kolarić R , Hladnik G , Jagrič T)

 • Laparoscopic ventriculoperitoneal drainage insertion in patients with normotensive hydrocephalus (Velnar T, Spazzapan P, Bošnjak R, Jagrič T)

 • How I Do It: Umbilical hernia and rectus abdominis muscle diastasis repair with the Da Vinci Xi robotic platform (Hubad A , Tomažič A , Grosek J)

 • Vesicovaginal fistula repair using robot assisted laparoscopic transabdominal approach – Case report (Ferletič M, Hawlina S)

 • Management of giant incisional hernia: Case report (Založnik M, Kunst G)

 • Is trapeziectomy alone enough for a good outcome in treatment of thumb carpometacarpal osteoarthritis? A review of the literature (Emeršič L, Stritar A)

 • Small Intestinal Bacterial Overgrowth after Bariatric Surgery – Literature Review (Novljan U, Pintar T )

 

 

 

 

Letnik 4, suplement 1
Maj 2022

Zbornik  povzetkov

15. kongres endoskopske kirurgije Slovenije

 

 

 

 

Letnik 4, številka 1

Januar 2022

 • Viri človeškega nevralnega tkiva in možnosti njihovega vzorčenja (Gradišnik L, Maver U, Bošnjak R, Bunc G, Velnar T)

 • Možnosti zdravljenja pri poškodbah ležišča nohta – pregled literature (Emeršič L, Stritar A)

 • Komorbidnosti in postoperativni zapleti kot negativni napovedni dejavniki za hospitalno smrtnost pri kirurških bolnikih s COVID-19 (Kolarič R, Hladnik G, Jagrič T)

 • Kirurško zdravljenje pediatričnega hidrocefalusa – pridobljene izkušnje v UKC Ljubljana (Spazzapan P, Peroša N, Velnar T)

 • Enterokutana fistula po popravi postoperativne kile z laparoskopsko hernioplastiko IPOM pri polimorbidnem pacientu – prikaz primera (Hadžialjević B, Omejc M)

 • Vpletenost leptina v aktivacijo signalnih poti JAK-STAT3, PI3K-Akt in SHP2-ERK1/2 pri karcinomu zgornje tretjine želodca – prikaz raziskovalnega protokola (Hladnik G, Kramberger K, Pirkmajer S, Marš T, Potrč S)

Letnik 3, številka 2

December 2021

 • Razvoj laparoskopskih jetrnih resekcij. Izkušnje terciarne ustanove s časovno analizo (Ivanecz A, Plahuta I, Magdalenić T, Turk Š, Mavc Ž, Potrč S)

 • Posledice podvezanja leve aberantne jetrne arterije med laparoskopskimi gastrektomijami (Čubrić N, Jagrič T)

 • Učna krivulja specializantov za izvajanje TAPP v Splošni bolnišnici Izola – ali smo pripravljeni za standardiziran program izobraževanja? (Kajumov M)

 • Ileus zaradi ileocekalne invaginacije – prikaz dveh primerov s pregledom literature (Lazarevič M, Horvat G, Košir JA, Sever P, Grosek J)

 • Transabdominalna robotsko-asistirana laparoskopska parcialna nefrektomija (Cerović K, Hawlina S)

 • Laparoskopska odstranitev želodca, vodena z razširjeno resničnostjo z generirano elasto-plastično mrežo brez zunanjih označevalcev (raziskava LAMAR) (Jagrič T, Potrč S, Vadnjal S, Lukač N, Zlaus D, Mongus D, Lipus B, Podgorelec D, Repnik B, Strnad D, Žalik B, Kohek Š)

 • Vpliv sarkopenije in miosteatoze na izid zdravljenja bolnikov z zaporo tankega črevesa (Košir JA, Grosek J, Tomažič A)       

Zbornik  prispevkov

IX. Slovenski simpozij o kilah z mednarodno udeležbo

 • Tečaji operativne tehnike sproščanja prečne trebušne misice (TAR) – izkušnje po Sloveniji med leti 2015 in 2020 (Gorjanc J, Jakomin T, Benković Golob K, Hubad A)

 • Poprava ventralnih kil – kakšno je trenutno stanje po Sloveniji? (Jakomin T)

 • Operativna tehnika sproščanja prečne trebušne mišice pri postoperativnih kilah v certificiranem herniološkem centru (Gorjanc J, Rumpf W, Salas Campos D, Schmid D, Tschmelitsch J)

 • Smernice zdravljenja popkovnih in epigastričnih kil (Gelebeševa Mateska T)

 • Indikacije za vstavitev mrežice IPOM pri postoperativnih kilah (Hazabent M, Ivanecz A)

 • Predoperativna aplikacija toksina Botulinum A pri kirurškem zdravljenju ventralnih kil – prikazi primerov iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (Golobinek Vertačnik J, Kunst G, Mieczyslaw Leskiewicz P)

 • Sledenje po popravi dimeljskih in popkovnih kil v kliniki z dnevno kirurgijo. Analiza registra Herniamed po enem letu. (Gelebeševa Mateska T, Jakomin T, Georgiev Z, Sojar V)       

Letnik 3, številka 1

Januar 2021

 • Vpliv COVID-19 na program kirurških specializacij v UKC Ljubljana (Čebron Ž, Tomažič A)

 • Pomen premostitvenih samorazteznih opornic pri resektabilnemu stenozantnemu raku debelega črevesa in danke (Krebs B, Jagrič T)

 • Laparoskopska nefrektomija pri presaditvi ledvice živega dajalca (Taskovska M, Hawlina S)

 • Zdravljenje odprtega abdomna po travma laparotomiji s sistemom ABRA in terapijo negativnega pritiska: prikaz primera in prelet literature (Košir JA, Grosek J, Tomažič A)

 • Samostojna anastomoza duodenoilealnega obvoda z vzdolžno gastrektomijo – opis novega bariatričnega posega in naših izkušenj (Rožej B, Kunst G, Mynt JK, Breznikar B)

 • Endoskopska submukozna disekcija pri zdravljenju zgodnjega raka želodca: predstavitev primera (Zaplotnik M, Stefanović S, Plut S, Gavrić A)

 • Redek primer mešanega epitelijskega in stromalnega tumorja ledvice zdravljen z  robotsko delno nefrektomijo (Lovšin K, Hawlina S)

 • Laparoskopska gastrektomija z uporabo sistema LivsMed (Jagrič T)

 • Minimalno invazivna neendoskopska evakuacija intracerebralnega hematoma: ilustrativen prikaz kirurške metode (Velnar T)

 • Sindrom ileocekalne zaklopke in pomanjkanje vitamina B12 po desni hemikolektomiji (Janež J)

Letnik 2, številka 2

Oktober 2020

 • Fiksiranje mrežice pri TAPP (Gorjanc J)

 • Lepilne tehnike mrežice in fiksacija peritoneja pri laparoskopski popravi ingvinalne kile (Koprivica R, Perišić S, Kuhar Makoter M)

 • Standardizacija in varnost v bariatrični kirurgiji – preventiva odpovedi jeter (Pintar T)

 • Kirurško zdravljenja spontanih intracerebralnih hematomov: pregled literature in predstavitev rezultatov (Vugdelija IS, Bošnjak R, Velnar T)

 • Mikrokirurška replantacija poškodbene popolne avulzije skalpa: prvi predstavljen primer v Sloveniji (Emeršič L, Hlačer M)

 • “Single-incision” laparoskopska resekcija intraduktalne papilarne neoplazme žolčevoda povezane z invazivnim karcinomom (Horvat G, Đokić R, Đokić M)

 • MRI jeter, histološka in klinična slika donošenega novorojenčka z GALD, zdravljenega z ekstrakorporalno membransko oksigenacijo, plazmaferezo in jetrno transplantacijo (Herga P, Mlakar G, Urlep Žužej D, Brecelj J, Fister P, Ponikvar R, Ranković B, Plut D, Bonanomi E, D’Antiga L, Grosek Š)

 • Laparoskopsko asistirana odstranitev tujka cekuma (Goenter A, Sever P)

 • Desna hemikolektomija opravljena na robotskem sistemu Da Vinci Xi  (Grosek J)

Letnik 2, številka 1

Januar 2020

 • Izogibanje zapletov po laparoskopski resekciji jeter (Ivanecz A, Plahuta I, Magdalenić T, Jagrič T, Krebs B)

 • Zapleti kirurgije želodca. 27 let izkušenj ene ustanove (Jagrič T)

 • Čas holecistektomije po endoskopski retrogradni holangiopankreatografiji s papilotomijo (Grosek J, Petrič M, Plevel D, Tomažič A)

 • Funkcionalni rezultati po TaTME zaradi raka danke (Košir JA, Grosek J, Tomažič A, Norčič G)

 • Ventrikularna lavaža zaradi hematocefalusa pri otroku – prikaz primera in operativne tehnike (Spazzapan P, Bošnjak R, Velnar T)

 • Ali lahko prsni vsadki rešijo življenje? (Kmetec U, Omejc M)

 • Zgodnja prepoznava dehiscence anastomoze in septičnih zapletov pri bolnikih po kolorektalnih resekcijah (Janež J)

Letnik 1, številka 2
Oktober 2019

 • Vloga minimalno invazivne pankreatične kirurgije (Zavrtanik H, Tomažič A)

 • Karpektomija proksimalne vrste: primerjava pred- in postoperativnega statusa zapestja (Semprimožnik K)

 • Laparoskopske apendektomije v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (Neudauer U, Štor Z)

 • Zdravljenje akutnega divertikulitisa na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v petletnem obdobju – retrospektivna kohortna raziskava (Krebs B, Šumah H)

 • Laparoskopsko-endoskopsko kooperativna kirurgija pri neampularnem duodenalnem nevroendokrinem tumorju po nepopolni endoskopski odstranitvi (Jagrič T)

 • Kritje kožne vrzeli pete z mehkimi tkivi pri pediatričnem pacientu (Matelič A, Semprimožnik K)

 • Laparoskopska vstavitev medeničnega tkivnega razširjevalca za preventivo radiacijskega enteritisa pred obsevanjem zasevka alveolarnega rabdomiosarkoma zgornje čeljustnice v križnici: predstavitev primera (Omejc A, Vegan L, Omejc M)

 • Prikaz limfatičnega odtoka pri raku debelega črevesa in danke z indocianin-zeleno fluorescenco (Grosek J)

Letnik 1, suplement 1
Maj 2019

Zbornik  povzetkov

14. kongres endoskopske kirurgije Slovenije

 

 

 

 

Letnik 1, številka 1
Januar 2019

 • Pomembnost predoperativne tetovaže pred laparoskopsko operacijo (Štor Z)

 • Vpliv prilagoditve kirurške tehnike na obširnost limfadenektomije pri laparoskopskih operacijah bolnikov z rakom želodca. Prikaz izkušenj terciarnega centra (Jagrič T)

 • Kirurška tehnika vstavitve katetra za peritonealno dializo v Univerzitetnem kliničnem Centru Ljubljana (Janež J)

 • Akutni kalkulozni holecistitis z zapleti pri osemdesetletnikih: ali je laparoskopska holecistektomija metoda izbire? (Petrič M, Badovinac D, Pintar T, Tomažič A)

 • Kirurško zdravljenje ulceroznega kolitisa – kratek pregled literature in pregled izkušenj Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (Badovinac D, Grosek J, Tomažič A)

 • Ali je laparoskopska resekcija hepatocelularnega karcinoma izvedljiva? (Djokić M, Alič M, Petrič M, Stanisavljević D, Trotovšek B)