O reviji

Kirurgija in kirurška endoskopija (angl. Surgery and Surgical Endoscopy) je prosto dostopna, recenzirana revija, v kateri objavljamo članke s celega sveta, ki so v povezavi s kirurgijo, kirurško onkologijo ter kirurško endoskopijo. Revija sprejema znanstvene članke, pregledne članke, predstavitve primerov, mnenja, pisma uredniku, predstavitve protokolov aktualnih kliničnih raziskav in predstavitve izvedbe praktičnih posegov. Prav tako objavljamo prispevke, ki jih spremljajo video posnetki na kanalu združenja na spletni strani YouTube.

Kirurgija in kirurška endoskopija je uradno glasilo Združenja za endoskopsko kirurgijo Slovenije.

Oddajo vseh prispevkov mora spremljati izjava o avtorstvu. Revija sprejema le prispevke v angleškem jeziku.

Navodila za avtorje

Izjava o avtorstvu

Navodila za objavo prispevka skupaj z video posnetkom

 

Glavna urednika
Tomaž Jagrič
Jan Grosek

Tehnični urednik
Hana Zavrtanik

Uredniški odbor
Matej Cimerman, Vojko Flis, Štefan Grosek, Tine Hajdinjak, Simon Hawlina, Bojan Krebs, Gregor Norčič, Peter Popovič, Stojan Potrč, Tomaž Smrkolj, Tomaž Štupnik, Aleš Tomažič, Blaž Trotovšek.

Tisk: Tiskarna Januš d.o.o., Sternadova ulica 12, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
Revija je indeksirana v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib).

ISSN tiskane izdaje: 2591-2275, ISSN spletne izdaje: 2670-5443.

 

 

Novi kirurški reviji na poti:

Že leta 1996 je začela izhajati Endoskopska revija, ki jo je izdajala Sekcija za endoskopsko kirurgijo pri Slovenskem zdravniškem društvu. Revija je brez prekinitev izhajala dvakrat letno do leta 2012, ko je izhajanje zamrlo. Temu so verjetno najbolj botrovali negativni pritiski gmotne narave, pomajkanje navdušencev in tudi slab odziv strokovne javnosti v smislu pripravljanja prispevkov. Revija je namreč v prvi vrsti predvsem odvisna od kakovosti posameznih prispevkov.

Ko je v letu 2017 novo predsedstvo prevzelo vodenje Združenja za endoskopsko kirurgijo Slovenije, smo se hitro znašli pred vprašanjem izdajanja revije. Jo sploh želimo izdajati, bomo obudili Endoskopsko revijo ali začnemo izdajati novo revijo?

Ob neugodnih razmerah v slovenskem zdravstvu smo zdravniki zatrpani z vsakdanjim, rutinskim delom, v katerega se vedno bolj vpleta birokracija. Kljub vsem oviram, omalovaževanju zdravniškega dela in negativnim impulzom s strani bolnikov, sodelavcev in širše javnosti je k sreči med nami še vedno nekaj navdušencev, ki uvajajo nove metode zdravljenja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem v kirurgiji in ki tudi najdejo čas in energijo za izdajanje strokovne kirurške revije. Odločili smo se za izdajanje nove revije »Surgery and surgical endoscopy«. Endoskopska kirurgija je prodrla prav na vsa področja v abdominalni kirurgiji, kljub temu pa smo vedno znova priča napredku na posameznih področjih. Tako smo v zadnjih letih priča razmahu robotske kirurgije, uveljavlja se transanalni pristop k totalni mezokolični eksciziji rektuma, z indocianin zelenilom si kirurgi pomagamo na številnih področjih laparoskopske kirurgije in tudi klasične kirurgije. Upamo, da bo tudi naša revija pripomogla h kakovostnemu pretoku informacij in tudi izboljšanju našega dela. Z imenom smo želeli poudariti, da gre predvsem za kirurško revijo, ki si želi objavljati prispevke, ne samo iz področja endoskopske kirurgije ampak tudi iz področja »klasične« kirurgije. Verjetno je v današnjem času tudi nesmiselno med njima postavljati mejo. Z angleškim imenom revije uredniški odbor na čelu z glavnima urednikoma Janom Groskom in Tomažem Jagričem ambiciozno nakazuje tudi željo, da bi bila revija prepoznana in uveljavljena tudi izven meja Slovenije, v  sosednjih državah.

Zavedamo se, da je vsak začetek težak in da je verjetnost neuspeha večja od verjetnosti uspeha. Kljub temu pa upamo, da nam bo uspelo in da jo boste slovenski kirurgi sprejeli. Njena prihodnost bo na začetku seveda odvisna od urednikov in uredniškega odbora, kasneje pa bo odvisna predvsem od vas. Obstala bo samo, če jo boste prebirali in če boste vanjo pošiljali svoje prispevke. Poleg tega potrebujemo samo še podporo pokroviteljev in sponzorjev pri sofinanciranju tiska. Želim si, da bi nam skupaj uspelo.

Aleš Tomažič