Povabljeni predavatelji in organizacijski odbor endoskopskega kongresa